ติดต่อเรา


กองบังคับการกรมนักเรียน
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ค่ายธนะรัชต์  ต.เขาน้อย
อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
7 7 1 6 0


โทร. 032-000000    โทร.ทบ. 54170
e-mail add ::