ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กรมนักเรียน

กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก 9 ธ.ค.61

ผบ.ศร. พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัวของ ศร. เข้าร่วมกิจก …

Read more

ทดสอบ#ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่​ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่​ และพิธีแสดงต …

Read more